מספר טלפון


7512500 - 077 טלפלטסקאיה אירינה
7512503 - 077 רבעי אסתר
7512508 - 077 ויקי כהן