מספר טלפון


7512540 - 077 קויטאלשוילי זורבי
7512544 - 077 דנה רחל
7512545 - 077 נידם יוסי