מספר טלפון


7512711 - 077 דמתי אוהד
7512716 - 077 נוימן בתיה