מספר טלפון


7512722 - 077 גמליאל שמעון
7512726 - 077 קלרון אלון