מספר טלפון


7512751 - 077 וייס גדי
7512759 - 077 פרג קובי