מספר טלפון


7512800 - 077 חכמון טל
7512804 - 077 אורקבי שמעון
7512808 - 077 ליפו יונתן