מספר טלפון


7512874 - 077 סטרשנוב אנה
7512877 - 077 ג'פטו-משרקי ברכה