מספר טלפון


7512890 - 077 שקולניק עליזה
7512892 - 077 אלג'ם שלומי
7512896 - 077 מנצור יוסי