מספר טלפון


7854702 - 077 כבשה שמעון
7854707 - 077 אשכנזי שירן