מספר טלפון


7955851 - 077 קליינברג מרדכי וסופיה
7955852 - 077 מיטראה אמיל
7955853 - 077 מיטראה אמיל
7955855 - 077 צדוק משה
7955858 - 077 שיר מירי