מספר טלפון


7955993 - 077 ליגה הפקות אלי
7955995 - 077 אייל שי