מספר טלפון


8840020 - 077 עברון יעל
8840022 - 077 פיטוסי אילן
8840023 - 077 שטורך אברהם ומרים
8840024 - 077 מדי אהרון
8840025 - 077 אמנון אלון
8840028 - 077 אנפולסקי לודמילה
8840029 - 077 גולדפיין צילה