מספר טלפון


8840050 - 077 ארדות יהודה
8840051 - 077 מיכאליק לריסה
8840052 - 077 צרקסקי רוקסנה
8840053 - 077 סגל אילן
8840054 - 077 סמל יהודה
8840055 - 077 בנו אידה
8840056 - 077 מרקין סופי
8840057 - 077 הלמן משה
8840058 - 077 אוסטרובסקי ולריה
8840059 - 077 כהן רחל