מספר טלפון


8840100 - 077 דרעי שרון
8840102 - 077 ינקלה המסבאה של
8840103 - 077 כהן גאולה
8840104 - 077 אליהו ישראל
8840105 - 077 קינן גיא
8840106 - 077 סגל אפרת
8840107 - 077 פיינגרש ג'אנה
8840108 - 077 פיליפוב אנה