מספר טלפון


8840130 - 077 חג'בי אפרת
8840131 - 077 קסטין דפנה
8840133 - 077 גואטה שלומית
8840134 - 077 ולינגר אביבה
8840135 - 077 פרץ רחלי
8840136 - 077 נחמיאס רחל
8840139 - 077 אזולאי אמנון