מספר טלפון


8840200 - 077 פטר משה
8840201 - 077 ניסנביץ קלרה
8840202 - 077 קשטן ריקרדו
8840204 - 077 דיור מוגן בית נוף (סלו משה)
8840205 - 077 גלאור יוסף
8840206 - 077 יעקב יוסף
8840207 - 077 שפרניק אביבה
8840208 - 077 אזולאי אריק
8840209 - 077 גולדשמיט אוראן