מספר טלפון


8840250 - 077 סלע תדמורה
8840251 - 077 רודניק בלה
8840252 - 077 כהן דוד
8840253 - 077 איסקוביץ זיווה
8840254 - 077 חדידה תמר
8840255 - 077 לביוב פנינה
8840256 - 077 לבנת עוזי
8840257 - 077 מלאייב אתי ומשה
8840258 - 077 בן הרוש יקוטיאל
8840259 - 077 קוניו אלי