מספר טלפון


8840290 - 077 דובגונוס ולדיסלב
8840291 - 077 דוידוביץ אלדר
8840292 - 077 ז'ברק צדוק
8840293 - 077 שוסברגר איתי
8840294 - 077 אסולין אסתר
8840296 - 077 וצ'סלב אלינוב
8840297 - 077 איזנפלד דורית וחיים
8840298 - 077 שלמה אביצדק
8840299 - 077 חליפסקי ולדיסלב