מספר טלפון


8840490 - 077 אוסטינסקי רומן
8840491 - 077 אפגן יצחק
8840492 - 077 קאופמן יעקב
8840494 - 077 גולדברג לובה
8840495 - 077 ראובן סבן
8840498 - 077 נדלן אומגה
8840499 - 077 גולדברג לאוניד