מספר טלפון


8840660 - 077 גוטליב יוסי
8840662 - 077 ניזגרודוב ודים
8840663 - 077 גביש עדנה
8840665 - 077 קלינובסקיי אנטוליי
8840667 - 077 וינשטיין אייזיק
8840668 - 077 קורן לילי