מספר טלפון


8840710 - 077 פדלון מרי
8840713 - 077 ברזל טל
8840715 - 077 סולימנוב ג'ולורן
8840716 - 077 אכימוב מרינה