מספר טלפון


8840773 - 077 בייל יעקב
8840778 - 077 זלקינד יורי