מספר טלפון


8840920 - 077 אסום סול
8840921 - 077 פרץ ירון
8840922 - 077 חימצ'נקו דיאנה
8840923 - 077 ארקש צביקה
8840926 - 077 לוי ברוריה
8840927 - 077 הירש יעקב
8840928 - 077 יקצדורוג אלכסדר