מספר טלפון


8840952 - 077 תידהר שרה
8840954 - 077 אליהו רועי
8840956 - 077 קלצרמן פנחס
8840959 - 077 גרבובסקי ולנטינה