מספר טלפון


8840990 - 077 מיכלנקו לידיה
8840991 - 077 גושן יהודית
8840993 - 077 לכטרמן סופיה
8840995 - 077 פרידמן יורם
8840996 - 077 פורמן ריטה
8840998 - 077 רופא אביבה