מספר טלפון


9626330 - 077 מזרחי שמואל
9626331 - 077 דני - משרד לביטוח כללי