מספר טלפון


9626700 - 077 סולי נסיעות
9626706 - 077 מיעד ציוד וריהוט משרדי
9626707 - 077 ליבוביץ חיים
9626708 - 077 בר לב גלי