מספר טלפון


9626880 - 077 עמותת באר העולם רייזמן אהרון
9626886 - 077 רות אלדור חורב עוד
9626889 - 077 ולד ערן