מספר טלפון


6202222 - 08 מינהלת בנק הפועלים בע"מ באזור הדרום
6202311 - 08 סניף באר שבע
6202620 - 08 'החב המרכזית לייצור משקות קלים בע"מ
6202620 - 08 החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ
6202620 - 08 חברה מרכזית למשקאות קלים
6202620 - 08 קוקה קולה בע"מ
6202666 - 08 (פקס) קוקה קולה בע"מ
6202822 - 08 משחטת הנגב קורניש חן בע"מ
6202822 - 08 משחטת עוף הנגב בע"מ