מספר טלפון


6206222 - 08 התאטרון העירוני באר שבע
6206222 - 08 התיאטרון העירוני בש משרד
6206222 - 08 תאטרון באר שבע
6206222 - 08 תאטרון באר שבע
6206300 - 08 לשכת רווחה עיר עתיקה העצמאות
6206400 - 08 לשכה רווחה
6206511 - 08 גבית ארנונה ומים
6206511 - 08 מינהל הכנסות העירייה
6206888 - 08 אייפקס תעשיות תוכנה בע"מ
6206888 - 08 נס אי אס אי בע"מ