מספר טלפון


6294111 - 08 אוטומציה החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי
6294111 - 08 החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי
6294222 - 08 באר שבע
6294310 - 08 מנהל הסניף
6294311 - 08 סניף אבידות מנהל הסניף
6294321 - 08 'פקס'
6294344 - 08 טללים תיירות ונופש בע"מ אגד
6294350 - 08 אבידות סניף אבידות מנהל הסניף
6294777 - 08 מינהל מקרקעי ישראל מחוז הדרום