מספר טלפון


6296024 - 08 שיווק מכתשים מפעלים כימיים בע"מ אתר באר שבע
6296222 - 08 כלל וסע
6296404 - 08 מחוז משרד הפנים קצין
6296412 - 08 פס"ח מרחבית משרד הפנים רשות
6296511 - 08 שדרות הנשיאים
6296515 - 08 הנהלת מרחב דרום
6296611 - 08 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ אתר באר שבע
6296666 - 08 פריזמה תעשיות בע"מ
6296994 - 08 ליקורד בע"מ