מספר טלפון


6299315 - 08 הנהלה נגב מינרלים תעשייתים בע"מ מרכזיה
6299316 - 08 נגב מינרלים תעשייתים בע"מ מרכזיה
6299318 - 08 מכירות הנהלה נגב מינרלים תעשייתים בע"מ מרכזיה
6299319 - 08 מכירות מכירות הנהלה נגב מינרלים תעשייתים בע"מ מרכזיה
6299329 - 08 הנהח ספקים
6299444 - 08 באר שבע
6299777 - 08 שבועון שבע שבע באר שבע בע"מ
6299777 - 08 שבע באר שבע בע"מ