מספר טלפון


6340110 - 08 דיוויס הלן
6340111 - 08 נחמני גבי
6340112 - 08 צ'רנוב אולגה
6340113 - 08 ליאת ודוד ללוש
6340114 - 08 אידה אדרעי
6340116 - 08 הלל אברהם
6340118 - 08 (פקס) הולידי אין פטיו מלון
6340119 - 08 רות דגמי