מספר טלפון


6340151 - 08 ליסה מרכז דגים דניניו יצחק
6340152 - 08 רשות שדות התעופה משרדי הנהלת נמל התעופה באילת בלבד
6340153 - 08 אנוש שרותי כוח אדם ואבטחה
6340154 - 08 רביבו גדי
6340155 - 08 רביד דר אלעד
6340156 - 08 פרץ חיה
6340158 - 08 ציפורה אקסטזי 137 עזרזר
6340159 - 08 לנדסמן אייל