מספר טלפון


6340511 - 08 גרשון אברהם
6340513 - 08 סאל לאדה
6340514 - 08 פדידה ניסים
6340518 - 08 פנחס רעות
6340519 - 08 שמעון אטיאס