מספר טלפון


6340520 - 08 סרדנציקי סרגיי
6340523 - 08 קלינגר מירי
6340524 - 08 משה עובדיה
6340525 - 08 ניהול שמואל אבוטבול קשת
6340528 - 08 לוי יום טוב
6340529 - 08 קרבי בן ציון