מספר טלפון


6340710 - 08 ד א ר שירותי מזון
6340712 - 08 אדומאקו יוסף
6340713 - 08 דדון מירנה
6340714 - 08 ליטל גל
6340715 - 08 אבאה גון קווסי
6340716 - 08 עבדאללה עבדאללה יוסף
6340717 - 08 נאוי סיגל
6340719 - 08 ברק נאור