מספר טלפון


6340801 - 08 שיתיאת כדורי
6340802 - 08 משיח שמואל
6340803 - 08 חוף פפאיה ביץ קפה רוזה
6340804 - 08 רוז'ה
6340804 - 08 רוזה קריעף
6340808 - 08 אשכנזי חנה ויעקב