מספר טלפון


6340811 - 08 דה וורד שופ בע"מ
6340813 - 08 קיסלר שלי רייט