מספר טלפון


6340830 - 08 אמזלג שאול
6340839 - 08 טל רמי פיצה לק
6340839 - 08 פיצה לק טל רמי פיצה לק