מספר טלפון


6340850 - 08 אוזמה פרנס אוקקה
6340851 - 08 (פקס) אופטיקנה האופטיסטור הראשון בישראל
6340853 - 08 גדלזון פיוטר
6340855 - 08 ספיר טלי
6340856 - 08 טאפרה זאודין
6340857 - 08 פרימן תקוה וזוהר
6340858 - 08 פקליס אלחנדרו