מספר טלפון


6340893 - 08 פלדמן נועם
6340895 - 08 ארנון ענת
6340896 - 08 בני מסילתי
6340898 - 08 שולזינגר יצחק
6340899 - 08 (פקס) סנסור מוצרי חשמל