מספר טלפון


6340930 - 08 זקוב אלכסנדר ולודמילה
6340932 - 08 מירי ברדיאן
6340933 - 08 שיצר שמעון
6340936 - 08 כהן רפי
6340937 - 08 וינטל יעקב
6340938 - 08 ושות' '1982' בע"מ מר