מספר טלפון


6340960 - 08 מנזין ארי עוד
6340963 - 08 אוחיון חיים
6340964 - 08 אונדרן אלכסנדר
6340965 - 08 לכמן מרדכי ורחל
6340966 - 08 (פקס) ביהס ימין הרצוג
6340967 - 08 ושות' '1982' בע"מ מר
6340968 - 08 מרים אדרי