מספר טלפון


6340976 - 08 חנה בן ברו'
6340977 - 08 טסה נטע
6340979 - 08 מרשמלו מיני מרקט