מספר טלפון


6340980 - 08 גרבוביצקי יצחק
6340982 - 08 דבאוי מרסל
6340983 - 08 סגל יעקוב
6340984 - 08 כזרי רונן
6340985 - 08 יוסף שמעוני
6340989 - 08 אברגיל עליזה