מספר טלפון


6344747 - 08 הוליווד סינמה סטור בע"מ
6344748 - 08 (פקס) הוליווד סינמה סטור בע"מ