מספר טלפון


6371310 - 08 איזיק רחל סטופ אנד שופ איזיק רחל
6371310 - 08 סטופ אנד שופ איזיק רחל
6371311 - 08 אייזק רחל
6371312 - 08 מסעדת עוף כפרי ויולט סולומון
6371313 - 08 שושן חנניה
6371314 - 08 שטיינברג זהר וטלי
6371316 - 08 קיביקו משה
6371317 - 08 חרזי יפת
6371318 - 08 שטרנשוס אברהם ואסתר