מספר טלפון


6375752 - 08 הללויה הדג הכחול
6375752 - 08 הללויה מסעדה מסעדת הללויה
6375752 - 08 מסעדת הללויה
6375754 - 08 חזן חיים ואתי
6375755 - 08 רוזנפלד שמואל
6375756 - 08 חדד מרסל ויוסף
6375757 - 08 אקלר דוד